Thẻ 7 ngày

Sự kiện | 22/02

Nhận quà trong 7 ngày với đầu tư siêu lợi nhuận.

Thời gian

- Mãi mãi.

Đối tượng

- Tất cả máy chủ Nhất Kiếm Cửu Thiên.

Nội dung

- Người chơi sử dụng Kim Cương để đầu tư, có thể nhận quà trong 7 ngày. Phần thưởng siêu giá trị.

Thẻ Tuần Hoàng Kim 

- Sử dụng 300 Kim Cương để mua, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận những phần quà sau:

Ngày

Phần thưởng

Số lượng

Nhận trong 7 ngày

Đá Cảnh Giới

3

Chí Tôn Tầm Bảo Lệnh

4

Phiếu Khiêu Chiến Boss Cá Nhân

2

Đá Tiên Hồn

10

Thẻ Tuần Kim Cương (cấp 345 mở)

- Sử dụng 680 Kim Cương để mua, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận những phần quà sau:

Ngày

Phần thưởng

Số lượng

Nhận trong 7 ngày

Đá Cảnh Giới

3

Đỉnh Phong Tầm Bảo Lệnh

7

Phiếu Khiêu Chiến Boss Cá Nhân

2

Rương Chọn Cửu Giới Tiên Thạch

2

Thẻ Tuần Chí Tôn ( cấp 415 mở)

- Sử dụng 680 Kim Cương để mua, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận những phần quà sau:

Ngày

Phần thưởng

Số lượng

Nhận trong 7 ngày

Đá Cảnh Giới

5

Tiên Môn Tầm Bảo Lệnh

7

Phiếu Khiêu Chiến Boss Cá Nhân

2

Rương Chọn Cửu Giới Tiên Thạch

5

 

Tiểu Tiên Nữ