Thẻ 30 ngày

Sự kiện | 22/02

Đầu tư bằng Kim Cương, nhận KNB trong vòng 30 ngày liên tục, đừng bỏ lỡ nhé!

Thời gian

- Mãi mãi

Đối tượng

- Tất cả máy chủ Nhất Kiếm Cửu Thiên.

Nội dung

- Người sử dụng 300 Kim Cương để đầu tư, và nhận KNB liên tục trong 30 ngày.

- Hoàn trả KNB x10 giá trị.

Ngày

Hoàn trả KNB

1

300

2

70

3

70

4

160

5

70

6

70

7

200

8

70

9

70

10

70

11

70

12

70

13

70

14

70

15

280

16

70

17

70

18

70

19

70

20

70

21

70

22

70

23

70

24

70

25

70

26

70

27

70

28

70

29

70

30

350

 

Tiểu Tiên Nữ