[ Sự Kiện ] Tiêu Phí Tích Lũy

Sự kiện | 29/03

Các Huynh Tỷ đã sẵn sàng để nhận những phần quà đầy hấp dẫn từ Tiểu Tiên hay chưa?

Thời gian

- Từ ngày 05/04/2021 đến 23h59 ngày 07/04/2021.

Đối tượng

- Tất cả máy chủ Nhất Kiếm Cửu Thiên.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, Huynh Tỷ tiến hành tiêu phí đạt mốc nhận thưởng tương ứng.

Mốc Phần Thưởng Số Lượng
200 KC 100 KNB 1
100 Vạn Xu 1
EXP Dược x3 1
Rương Thú Hồn Tím 5
Bản Vẻ Rèn 25
500 KC 100 KNB 2
100 Vạn Xu 2
Đá Cảnh Giới 5
Rương Thú Hồn Tím 5
Túi Phù Văn Thiên Tướng 1
1000 KC 100 KNB 5
100 Vạn Xu 3
Quyển PB EXP 1
Rương Thú Hồn Cam 5
Trận Pháp Ma Năng 5
2000 KC 100 KNB 5
100 Vạn Xu 5
Đá Cảnh Giới 5
Rương Thú Hồn Cam 5
Trận Pháp Ma Năng 10
5000 KC 100 KNB 10
100 Vạn Xu 5
Ảo Thái Nguyên Thạch 1
Rương Thú Hồn Đỏ 5
Rương Chọn Sách Rèn Lục Thần 1
10000 KC 100 KNB 20
100 Vạn Xu 10
Ảo Thái Nguyên Thạch 2
Rương Thú Hồn Đỏ 5
Kinh Điển Đỏ 1

   Chúc các Huynh tỷ có những phút giây thư giãn cùng Nhất Kiếm Cửu Thiên!

Tiểu Tiên