[ Sự Kiện ] Quà Đăng Nhập Tuần 06

Sự kiện | 08/04

Các Huynh Tỷ đã sẵn sàng để nhận những phần quà đầy hấp dẫn từ Tiểu Tiên hay chưa?

Thời gian

- Từ ngày 08/04/2021 đến 23h59 ngày 13/04/2021.

Đối tượng

- Tất cả máy chủ Nhất Kiếm Cửu Thiên.

Nội dung

- Các Huynh Tỷ đăng nhập vào game để nhận quà, mỗi ngày sẽ có 1 phần quà hấp dẫn.

Đợt 1: 08/04 - 10/04

Ngày Phần Thưởng Số Lượng
1 KNB 58
EXP Dược x2 1
Tẩy luyện mang tinh 58
Phiếu rung hoàng kim 50
2 KNB 68
Thuốc Mệt Mỏi 1
Tẩy luyện mang tinh 68
Phiếu rung hoàng kim 50
3 KNB 78
Phiếu Khiêu Chiến Boss Cá Nhân 2
Đỉnh Phong Tầm Bảo Lệnh 5
Phiếu rung hoàng kim 50

 

Đợt 2: 11/04 - 13/04

Ngày Phần Thưởng Số Lượng
1 KNB 58
EXP Dược x2 1
Tẩy luyện mang tinh 58
Phiếu rung hoàng kim 50
2 KNB 68
Thuốc Mệt Mỏi 1
Tẩy luyện mang tinh 68
Phiếu rung hoàng kim 50
3 KNB 78
Phiếu Khiêu Chiến Boss Cá Nhân 2
Đỉnh Phong Tầm Bảo Lệnh 5
Phiếu rung hoàng kim 50


   Chúc các Huynh tỷ có những phút giây thư giãn cùng Nhất Kiếm Cửu Thiên!

Tiểu Tiên