[ Sự Kiện ] BXH Tiêu Phí Tích Lũy

Sự kiện | 06/04

Các Huynh Tỷ đã sẵn sàng để nhận những phần quà đầy hấp dẫn từ Tiểu Tiên hay chưa?

Thời gian

- Từ ngày 08/04/2021 đến 23h59 ngày 13/04/2021.

Đối tượng

- Tất cả máy chủ Nhất Kiếm Cửu Thiên.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, Huynh Tỷ tiến hành tiêu phí đạt mốc nhận thưởng tương ứng.

Mốc Phần Thưởng Số Lượng
Hạng 1
Tiêu phí đạt 40.000 KC lên bảng
Mảnh Lôi Chấn Tử 40
Quà Mảnh Tọa Kỵ Truyền Thuyết 2
Quà Trưởng Thành Cực Phẩm Lớn 4
Ảo Thái Thủy Tinh 4
Rương Thú Hồn Đỏ 4
Hạng 2-3
Tiêu phí đạt 20.000 KC lên bảng
Mảnh Lôi Chấn Tử 20
Quà Mảnh Tọa Kỵ Truyền Thuyết 1
Quà Trưởng Thành Cực Phẩm Lớn 2
Ảo Thái Thủy Tinh 2
Rương Thú Hồn Đỏ 2
Hạng 4-10
Tiêu phí đạt 5000 KC lên bảng
Mảnh Lôi Chấn Tử 10
Quà Mảnh Tọa Kỵ Truyền Thuyết 1
Quà Trưởng Thành Cực Phẩm Lớn 1
Ảo Thái Thủy Tinh 1
Rương Thú Hồn Đỏ 1

   Chúc các Huynh tỷ có những phút giây thư giãn cùng Nhất Kiếm Cửu Thiên!

Tiểu Tiên