Quà đăng nhập 14 ngày

Sự kiện | 22/03

Đăng nhập vào game, mỗi ngày đều nhận được những gói quà hấp dẫn!

Thời gian

- Từ ngày 28/02 đến ngày 13/03/2021.

Đối tượng

- Tất cả máy chủ Nhất Kiếm Cửu Thiên.

Nội dung

- Quý thượng tiên đăng nhập vào game để nhận quà, mỗi ngày sẽ có 1 phần quà hấp dẫn.

Ngày

Phần thưởng

Số lượng

1

Ngọc Bội Tìm Bậc 3

1

EXP Dược x1,5

1

EXP Dược x1,5

1

100 Vạn Xu

1

2

Tấn Tiệp Thần Ấn

1

Tốc Độ Thần Ấn

1

Đá Thần Nhanh-I

10

EXP Dược x1,5

1

3

Y Phục Đỏ Bậc 6

1

50 Vạn Xu

1

Cánh Tinh Hoa-I

10

Cánh Tinh Hoa-I

10

4

[Tọa Kỵ] Xích Viêm Chiến Hạt

1

Hắc Nghị Thú Hồn

1

Thanh Loan Thú Hồn

1

Bảo Châu Tọa Kỵ

20

5

[Tôn Hiệu] Ngôi Sao Sôi Nỗi

1

Thuốc Tiềm Năng

2

Đá Tiến Bậc Bảo Bảo

10

Đá Tiến Bậc Bảo Bảo

10

6

Linh Thạch Công-3

1

Linh Thạch HP-3

1

Linh Thạch Công-2

1

Linh Thạch HP-2

1

7

[Bảo Bảo] Lẫm Lẫm Điệp

1

Cuồng Bạo Thần Ấn

1

Đá Thần Bạo-I

10

EXP Dược x1,5

1

8

Tàng Bảo Đồ Truyền Thuyết

1

Minh Văn Tinh Hoa-Đỏ

5

Phiếu Khiêu Chiến Boss-Cá Nhân

2

Exp Dược x2

1

9

Băng Sương Giới-Tím

1

Tàng Bảo Đồ Sử Thi

2

100 Vạn Xu

1

Exp Dược x2

1

10

[Thần Khí] Tinh Linh Hoàn Nhiễu-Thần

1

Hộ Tống Lệnh

3

100 Vạn Xu

1

Exp Dược x2

1

11

[Bậc 7] Bội Đỏ - 1 sao

1

Phiếu Khiêu Chiến Bảo Tàng Vực Sâu

1

100 Vạn Xu

1

Exp Dược x2

1

12

Hung Ngoan Lão Nha Cam - 2 sao

1

Thuốc Mệt Mỏi-Chiến Trường Chu Đế

1

Thú Linh Liệt Tinh

2

Exp Dược x2

1

13

Mảnh Công Thần Ấn

1

Chế Tài Thần Ấn

2

100 Vạn Xu

1

Exp Dược x2

1

14

[Tọa Kỵ] Ngũ Thái Tiên Lộc

1

Rương Thú Hồn Cam

1

Rương Thú Hồn Tím

2

Exp Dược x2

1

 

Tiểu Tiên Nữ