[PB Tổ đội] Phó bản Trang bị

Hướng dẫn | 21/02

Tổ đội đánh bại Bí Cảnh trang bị, nhận được lượng lớn trang bị cực phẩm.

Qua ải càng nhanh, điểm càng cao, tỉ lệ nhận được trang bị Cao Tinh càng cao

Giới thiệu

- Cấp mở: Hoàn thành nhiệm vụ cấp 95.

Bí cảnh trang bị

- Có nhiều độ khó để lựa chọn, thượng tiên đạt cấp độ sẽ mở khóa độ khó, độ khó càng cao phụ bản càng nguy hiểm, hãy tăng mạnh lực chiến tối đa trước khi tham gia.

- Bên cạnh đó, hãy tham gia phụ bản cùng đội hữu để trợ công lẫn nhau vượt qua phụ bản.

 

Tiểu Tiên Nữ