[Hoạt động] Phụ bản EXP

Hướng dẫn | 21/02

Thượng tiên có muốn tăng cấp trong tích tắc, dẫn đầu Bảng Xếp Hạng không?

Chỉ cần mỗi ngày vượt ải phụ bản EXP thì khó một ai có thể giỏi hơn!

Điều kiện

- Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 75.

Giới thiệu

- Khi tham gia phụ bản, để nhận được tối đa exp, hãy kích hoạt Tiên Linh thú, sử dụng thuốc tăng exp và cổ vũ sát thương. Bên cạnh đó, tăng cấp VIP 4 cũng sẽ nhận thêm 30% exp.

 

Tiểu Tiên Nữ