Hệ thống VIP Nhất Kiếm Cửu Thiên

Hướng dẫn | 22/02

Không chỉ tăng điểm EXP VIP, sở hữu VIP trong Lục Mạch Thần Kiếm, quý thượng tiên còn có rất nhiều phúc lợi:

Giới thiệu

- Khi gia nhập vào thế giới người chơi sẽ nhận được FREE VIP 3, điều kiện nhận:

  • VIP 1: Online vào game 5 phút
  • VIP 2: Đạt cấp 64 và online thêm 15p để nhận.
  • VIP 3: Đăng nhập vào game ngày thứ 2 có thể nhận.

- Từ VIP 4 trở lên, người chơi sử dụng 888 Kim Cương để kích hoạt hoặc tham gia sự kiện Trợ Lực VIP 4 để tăng ngay lên VIP 4.

- Kích hoạt VIP 4 nhận ngay siêu tọa kỵ Huyền Hỏa Phụng Hoàng, tôn hiệu Bạch Kim Thánh Hoàng và vô số phần quà giúp tăng lực chiến gấp bội.

- Sau khi kích hoạt VIP 4, người chơi tiêu phí Kim Cương hoặc KNB với số lượng tương ứng sẽ tăng cấp VIP.

Phúc lợi VIP

- Ngoài các phúc lợi tăng % EXP, tăng lượt đi phụ bản, thượng tiên mỗi ngày có thể nhận quà tương ứng với cấp VIP đạt được.

- Phúc lợi chi tiết như sau:

Cấp VIP

Phúc lợi

VIP chuẩn

◆ EXP diệt quái + 15%

◆ Thưởng nhiệm vụ Thưởng nhận x2

◆ Số lần Cầu Nguyện EXP, Xu mỗi ngày +2

◆ Thuận tiện và nhanh chóng, dịch chuyển miễn phí không giới hạn

◆ Càng nhiều đặc quyền sau khi trải nghiệm kết thúc mời mở VIP để hưởng nhiều đặc quyền hơn"...

VIP1

◆ Nhận tôn hiệu VIP - Tiên Giới Tân Tú, lực chiến +2000

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần  Quà VIP1

◆ Thương phẩm ưu đãi VIP, Trân Các giá sốc

◆Số lần Cầu Nguyện EXP, Xu mỗi ngày +2"...

VIP2

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần quà VIP2

◆ Không giới hạn số lần vào Cứ Địa BOSS tầng hòa bình trang bị Đỏ rơi siêu cao

◆EXP diệt quái tăng buff 15%

◆Thuận tiện và nhanh chóng, dịch chuyển miễn phí không giới hạn

◆Thưởng nhiệm vụ Thưởng nhận x2...

VIP3

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần quà VIP3

◆ EXP Dung Luyện Bảo Bảo +30%

◆Bội số thưởng ký tên mỗi ngày x2

◆Số lần Bí Cảnh Xu +1

◆Số lần PB Bảo Bảo +2...

VIP4

◆ Nhận tôn hiệu VIP- Bạch Kim Thánh Hoàng, lực chiến +4000

◆ Mỗi lần đạt trực tiếp tặng thẻ tuần VIP, tổng giá trị thẻ tuần 3290 Kim Cương

◆ Không giới hạn số lần miễn phí vào Cứ Địa BOSS, xác suất khá cao rơi trang bị Đỏ (map VIP)

◆ Tặng vĩnh viễn tọa kỵ siêu ngầu [Huyền Hỏa Phụng Hoàng], lực chiến tăng mạnh 18000

◆ EXP diệt quái + 30% buff...

VIP5

◆ Nhận tôn hiệu VIP -  Bạch Kim Thánh Hoàng, lực chiến +4000

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần  Quà VIP5

◆Số lần Cầu Nguyện EXP, Xu mỗi ngày +7

◆Thuế giao dịch giảm một nửa: Còn  10%

◆ Được vào bản đồ BOSS- Cứ Địa BOSS tầng 2...

VIP6

◆ Nhận tôn hiệu VIP - Tinh Diệu Vương Giả, lực chiến +8000

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần  Quà VIP6

◆Số lần Cầu Nguyện EXP, Xu mỗi ngày +8

◆ Được vào bản đồ BOSS- Cứ Địa BOSS tầng 3

◆ EXP diệt quái + 30% buff...

VIP7

◆ Nhận tôn hiệu VIP - Tinh Diệu Vương Giả, lực chiến +8000

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần Quà VIP7

◆ Thương phẩm ưu đãi VIP, Trân Các giá sốc

◆Thưởng nhiệm vụ Thưởng nhận x2

◆Hưởng hộ tống x2 cả ngày...

VIP8

◆ Nhận tôn hiệu VIP - Đỉnh Cao Nhân Sinh, lực chiến +16000

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần Quà VIP8

◆ EXP Dung Luyện Bảo Bảo +50%

◆ Bội số thưởng ký tên mỗi ngày x7

◆Số lần khiêu chiến BOSS Cá Nhân +3...

VIP9

◆ Nhận tôn hiệu VIP - Đỉnh Cao Nhân Sinh, lực chiến +16000

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần Quà VIP9

◆ Số lần Cầu Nguyện EXP, Xu mỗi ngày +11

◆ Số lần Bí Cảnh Xu +3

◆ Số lần PB Bảo Bảo +5...

VIP10

◆ Nhận tôn hiệu VIP - Đỉnh Cao Nhân Sinh, lực chiến +16000

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần Quà VIP10

◆ Số lần Cầu Nguyện EXP, Xu mỗi ngày +12

◆ Được vào bản đồ BOSS - Cứ Địa BOSS tầng 6

◆ EXP diệt quái + 30% buff...

VIP11

◆ Nhận tôn hiệu VIP - Đỉnh Cao Nhân Sinh, lực chiến +16000

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần Quà VIP11

◆ Số lần Cầu Nguyện EXP, Xu mỗi ngày +13

◆ Thương phẩm ưu đãi VIP, Trân Các giá sốc

◆ Thưởng nhiệm vụ Thưởng nhận x2...

VIP12

◆ Nhận tôn hiệu VIP - Đỉnh Cao Nhân Sinh, lực chiến +16000

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần Quà VIP12

◆ Số lần Cầu Nguyện EXP, Xu mỗi ngày +14

◆ EXP Dung Luyện Bảo Bảo +50%

◆ Bội số thưởng ký tên mỗi ngày x7...

VIP13

◆ Nhận tôn hiệu VIP -  Ngạo Thế Quần Hùng, lực chiến +24000

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần Quà VIP13

◆ Số lần Cầu Nguyện EXP, Xu mỗi ngày +22

◆ Số lần Bí Cảnh Xu +3

◆ Số lần PB Bảo Bảo +5...

VIP14

◆ Nhận tôn hiệu VIP - Ngạo Thế Quần Hùng, lực chiến +24000

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần  VIP14

◆ Được vào bản đồ BOSS - Cứ Địa BOSS tầng 6

◆ EXP diệt quái + 30% buff

◆ Số lần Đỉnh Tuyết Sơn thêm +1...

VIP15

◆ Nhận tôn hiệu VIP - Ngạo Thế Quần Hùng, lực chiến +24000

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần  Quà VIP15

◆Thương phẩm ưu đãi VIP, Trân Các giá sốc

◆ EXP Dung Luyện Bảo Bảo +50%

◆ Số lần vào PB Thức Tỉnh +1...

VIP16

◆ Nhận tôn hiệu VIP - Ngạo Thế Quần Hùng, lực chiến +24000

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần Quà VIP16

◆ Bội số thưởng ký tên mỗi ngày x7

◆Số lần khiêu chiến BOSS Cá Nhân +3

◆Số lần vào Bảo Tàng Vực Sâu +7...

VIP17

◆ Nhận tôn hiệu VIP - Chí Tôn Chúa Tể, lực chiến +32000

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần Quà VIP17

◆ Số lần Bí Cảnh Xu +3

◆Số lần trang bị được khảm đá +1

◆Buff vĩnh viễn Công +2700, Phòng +900...

VIP18

◆ Nhận tôn hiệu VIP - Chí Tôn Chúa Tể, lực chiến +32000

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần  Quà VIP18

◆ EXP diệt quái + 30% buff

◆ Bội số thưởng ký tên mỗi ngày x7

◆ Số lần khiêu chiến BOSS Cá Nhân +3...

VIP19

◆ Nhận tôn hiệu VIP - Chí Tôn Chúa Tể, lực chiến +32000

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần  Quà VIP19

◆ EXP Dung Luyện Bảo Bảo +50%

◆ Số lần Đỉnh Tuyết Sơn thêm +1

◆ Số lần trang bị được khảm đá +1...

VIP20

◆ Nhận tôn hiệu VIP- Chí Tôn Chúa Tể, lực chiến +32000

◆ Mỗi ngày sau khi đăng nhập sẽ nhận 1 phần  Quà VIP20

◆ Số lần Cầu Nguyện EXP, Xu mỗi ngày +22

◆ Hoàn thành nhanh nhiệm vụ Thưởng

◆ Buff vĩnh viễn Công +3600, Phòng +1200"...

Thẻ VIP Chí Tôn-Vĩnh viễn

- Sau khi tăng cấp đến VIP4 được trở thành VIP vĩnh viễn.

- Kim Cương hoặc KNB tiêu hao những trường hợp sau không tính vào trong EXP VIP:Kim Cương tốn để thể hiện tấm lòng kết duyên.

- Kim Cương tốn để tặng chúc phúc Tiệc Kết Duyên.

- Kim Cương tốn giao dịch ở Quầy Giao Dịch.

 - Tặng Vĩnh viễn Đạo cụ siêu ngầu [Huyền Hỏa Phụng Hoàng], lực chiến tăng mạnh 18000

- Nhận VIP [Bạch Kim Thánh Hoàng], Lực chiến +4000

- Lần đầu đạt VIP4 trực tiếp tặng thẻ tuần VIP (Tổng giá trị 3290 KC)

- Không hạn lần vào miễn phí Cứ Địa BOSS, trang bị Đỏ rơi siêu cao (bản đồ VIP)

- Kích hoạt trạng thái Phù Hộ VIP,  Công kích +120, Phòng +40

Lưu ý

- Quà Nguyên Liệu Dưỡng: Sau khi dùng ngẫu nhiên nhận 1 vật phẩm: Đá Thần Nhanh-I x1; Đá Thần Mạnh-I x1; Cánh Tinh Hoa-I x1; Đá Thần Ngự-I x1; Bảo Châu Tọa Kỵ x1; Đá Tiến Bậc Bảo Bảo x1.

- Quà Hào Hoa Thánh Vật: Sau khi dùng ngẫu nhiên nhận 1 vật phẩm: Phụng Hoàng Chi Vũ x1; Dụ Hoặc Chi Vũ x1; Tốc Độ Thần Ấn x1; Linh Xảo Thần Ấn x1; Cường Tập Thần Ấn x1; Chế Tài Thần Ấn x1; Trí Tuệ Dược x1; Tiềm Năng Dược x1; Dung luyện từng ngày, lực chiến tăng mạnh!

- Quà Hào Hoa Thánh Vật: Sau khi dùng ngẫu nhiên nhận 1 vật phẩm: Phụng Hoàng Chi Vũ x1; Dụ Hoặc Chi Vũ x1; Tốc Độ Thần Ấn x1; Linh Xảo Thần Ấn x1; Cường Tập Thần Ấn x1; Chế Tài Thần Ấn x1; Bích Lũy Thần Ấn x1; Phòng Hộ Thần Ấn x1; Trí Tuệ Dược x1; Tiềm Năng Dược x1.

- Quà Thẻ Hồn VIP: Dùng xong nhận một trong các vật phẩm sau: Mảnh Thẻ Hồn VIP Truyền Thuyết x1; Mảnh Thẻ Hồn VIP Chí Tôn x1; Mảnh Vạn Năng-III x1.

 

Tiểu Tiên Nữ