Hệ thống Tông Môn

Hướng dẫn | 21/03

Rất nhiều cứ địa, bí cảnh cùng quà thưởng hậu hĩnh đang chờ quý thượng tiện đến khai phá!

Cấp mở

- Cấp 63.

Giới thiệu

- Thượng tiên có thể xin tham gia Tông Môn hoặc tự tạo cho mình 1 Tông Môn.

- Sau khi tham gia vào Tông Môn, sẽ được trải nghiệm thêm rất nhiều chức năng của Tông Môn như: Cứ địa, bí cảnh, tiệm, bổng lộc, v.v…

- Bên cạnh đó còn có sự kiện Tông Môn, kỹ năng Tông Môn, kho, phúc lợi, đặc biệt là chức năng Tông Môn Tranh Bá (Liên đấu).

Bí cảnh Tông Môn

- Tại bí cảnh sẽ xuất hiện 2 Boss cấp bậc Đế Tôn là Bách Quỹ Nữ Đế và Sinh Tình Thạch Hoàng.

- Tất cả thành viên trong Tông Môn hãy cùng cố gắng tiêu diệt 2 Boss này để nhận thật nhiều vật phẩm hấp dẫn rơi ra từ Boss.

Cứ địa

- Là nơi tụ tập, giao lưu và tham gia tiệc tông môn của các thành viên. 

Tiệm đổi

- Tại đây sẽ bán rất nhiều đạo cụ, thành viên trong tông môn có thể sử dụng cống hiến tông môn để đổi đạo cụ.

- Cống hiến môn phái có thể nhận từ Tiệc Tông Môn, Thí luyện vô tận.

- Tông Môn sau khi có 1 người chơi trở thành Tiên Đế thì sẽ được tăng thành Tiên môn.

Boss Tông Môn

- Vào lúc 20:00 - 22:00 có thể mở khiêu chiến Boss, độ khó tùy theo cấp thế giới.

- Mỗi tuần có 5 lượt khiêu chiến, mỗi ngày có thể mở khiêu chiến 2 lần. Mở khiêu chiến cần tốn Đá triệu hồi, nhận từ nhiệm vụ Tông Môn.

 

Tiểu Tiên Nữ