Hệ thống Thần Khí

Hướng dẫn | 21/02

Dưỡng Thần Khí giúp tăng cấp và bậc, tăng đến bậc nhất định sẽ mở khóa kỹ năng thần khí giúp nâng cao chỉ số cho nhân vật.

Giới thiệu

- Hoàn thành nhiệm vụ chính cấp 71 mở.

Hệ thống Thần Khí

- Có 4 loại Thần Khí, khi đạt cấp độ sẽ mở. Gồm: Nhanh nhẹn (71), Cuồng bạo (100), Mãnh công (240), Thủ ngự (400)

- Mỗi loại Thần Khí sẽ mang mỗi lọai thuộc tính, ví dụ Thần Khí nhanh nhẹn sẽ tăng phòng, HP và né, thần khí Cuồng bạo sẽ tăng công, chính xác, bạo thương, bạo kích, sức bền, v.v…

- Dưỡng Thần Khí giúp tăng cấp và bậc, tăng đến bậc nhất định sẽ mở khóa kỹ năng Thần Khí, giúp tăng thêm chỉ số cho nhân vật.

- Ngoài dưỡng Thần Khí ra, người chơi có thể sử dụng Thánh vật để tăng thêm thuộc tính của Thần Khí.

Ngoại hình Thần Khí

- Thông qua quá trình tăng trưởng nhân vật, tham gia các sự kiện, thượng tiên có thể nhận được các ngoại hình Thần Khí. Kích hoạt ngoại hình sẽ tăng thêm chỉ số cho nhân vật.

- Một số Thần Khí khi kích hoạt, ngoài hình ảnh hiển thị bên cạnh nhân vật còn có thêm hiệu ứng ánh sáng cực kỳ đẹp mắt.

Hiệu quả vòng sáng từ Thần Khí

 

Tiểu Tiên Nữ