Hệ thống Boss

Hướng dẫn | 21/02

Săn Boss, nhận quà hậu hĩnh!

Giới thiệu

Cấp mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính cấp 90.

Hệ thống Boss

Boss Thế Giới: gồm 6 tầng.

- Tầng 1 yêu cầu cấp 90

- Tầng 2 yêu cầu cấp 150

- Tầng 3 yêu cầu cấp 200

- Tầng 4 yêu cầu cấp 300

- Tầng 5 yêu cầu cấp 400

- Tầng 6 yêu cầu cấp 500

► Nếu cấp người chơi quá cao, khi tiêu diệt Boss sẽ không rơi vật phẩm.

► Boss cá nhân: Cấp 115 mở.

Boss cứ địa: Cấp 140 mở.

Gồm 7 tầng, mỗi tầng sẽ yêu cầu đạt cấp VIP mới có thể tham gia.

- Tầng hòa bình: VIP 2

- Tầng 1: VIP 4

- Tầng 2: VIP 5

- Tầng 3: VIP 6

- Tầng 4: VIP 7

- Tầng 5: VIP 8

- Tầng 6: VIP 9

Kho báu thâm uyên: Cấp 240 mở.

Chu Đế: Cấp 315 mở.

- Mỗi loại Boss sẽ rơi những vật phẩm giúp người chơi trưởng thành thêm cho nhân vật, cố gắng đánh bại càng nhiều Boss, lợi ích càng lớn!

 

Tiểu Tiên Nữ